ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام مادیرا در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

https://sahmeto.com/message/2215658
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1090
2.4

#تقسیم_سود #افق سود نقدی  هر سهم  مبلغ 1200 ریال #پسهند سود نقدی  هر سهم  مبلغ 6500 ریال #کصدف سود نقدی  هر سهم  مبلغ 205 ریال #مادیرا سود نقدی  هر سهم  مبلغ 90 ریال #وکار سود نقدی  هر سهم  مبلغ  66 ریال #ولتجار سود نقدی هر سهم  مبلغ 71 ریال #کرازی سود نقدی  هر سهم  مبلغ 40 ریال #ومعادن سود نقدی   هر سهم  مبلغ 360 ریال #شپاس سود نقدی   هر سهم  مبلغ  3350 ریال #کاما سود نقدی  هر سهم  مبلغ 19 ریال #رافزا سود نقدی  هر سهم  مبلغ 850 #فروژ سود نقدی  هر سهم  مبلغ 12 ریال #وامین سود نقدی  هر سهم  مبلغ  1000 ریال

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۸۵۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار