ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام مادیرا در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2214949
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1068
2.3

#سود_تقسیمی_مجامع (هفته سوم تیر 1403) #شرانل  9500 ﷼ 108 درصد eps #شپاس 3350 ﷼ 108 درصد eps #پسهند   6500 ﷼ 69 درصد eps #افق      1200 ﷼ 66 درصد eps #وامین    1000﷼ 84 درصد eps #پتوسعه   650 ﷼ 48 درصد eps #ومعادن   360 ﷼ 62 درصد eps #مادیرا       90 ﷼ 37 درصد eps #سامان      70  ﷼ 12 درصد eps #ومپنا       44  ﷼ 10 درصد eps #کاما          19 ﷼ 10 درصد eps #فروژ         12 ﷼ 10 درصد eps #تسفا           6  ﷼11 درصد eps #شگستر       6 ﷼ 10 درصد eps #دزهراوی  بدون تقسیم سود 03_04_20

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۸۵۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار