ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام شپاس در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2214593

#سود_تقسیمی_مجامع (هفته سوم تیر 1403) @BourseUniversity #شرانل 9500 ﷼ 108 درصد eps #شپاس 3350 ﷼ 108 درصد eps #پسهند 6500 ﷼ 69 درصد eps #افق 1200 ﷼ 66 درصد eps #وامین 1000﷼ 84 درصد eps #پتوسعه 650 ﷼ 48 درصد eps @BourseUniversity #ومعادن 360 ﷼ 62 درصد eps #مادیرا 90 ﷼ 37 درصد eps #سامان 70 ﷼ 12 درصد eps #ومپنا 44 ﷼ 10 درصد eps #کاما 19 ﷼ 10 درصد eps #فروژ 12 ﷼ 10 درصد eps #تسفا 6 ﷼11 درصد eps #شگستر 6 ﷼ 10 درصد eps #دزهراوی بدون تقسیم سود 03_04_20 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۶٬۳۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار