ورود/ثبت‌نام

تحلیل هم افزایان بورس تهران درباره سهام کرازی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2214521
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 8230
2.1

#سود تقسیمی #افق سود نقدی هر سهم مبلغ 1200 ریال #پسهند سود نقدی هر سهم مبلغ 6500 ریال #کصدف سود نقدی هر سهم مبلغ 205 ریال #مادیرا سود نقدی هر سهم مبلغ 90 ریال #وکار سود نقدی هر سهم  مبلغ  66 ریال #ولتجار سود نقدی هر سهم مبلغ 71 ریال #کرازی سود نقدی هر سهم مبلغ 40 ریال #ومعادن سود نقدی  هر سهم  مبلغ 360 ریال #شپاس سود نقدی هر سهم  مبلغ  3350 ریال #کاما سود نقدی  هر سهم  مبلغ 19 ریال #رافزا سود نقدی  هر سهم  مبلغ 850 #فروژ سود نقدی  هر سهم  مبلغ 12 ریال #وامین سود نقدی  هر سهم  مبلغ  1000 ریال

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۲۱۷
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار