ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام ددام در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2214386
،کانال تحلیلی پارسیس

#دارویی (4) #ماهانه #فصلی ❇️ درآمد بهار 1403 به بهار 1402 ➖ #دروز فروش 115میلیارد تومانی : افت -44% ➖ #درهآور فروش 284میلیارد تومانی : رشد 65% ➖ #دتولید فروش 115میلیارد تومانی : رشد 4% ➖ #دیران فروش 137میلیارد تومانی : رشد 8% ➖ #دبالک فروش 138میلیارد تومانی : افت -2% ➖ #کی بی سی فروش 54میلیارد تومانی : افت -58% ➖ #داوه فروش 49میلیارد تومانی : رشد 48% ➖ #ددام فروش 218میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #ریشمک فروش 4میلیارد تومانی : افت -88% ✔️ کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٬۱۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار