ورود/ثبت‌نام

تحلیل یادداشتهای روزانه آقای نون درباره سهام ومعادن در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2213661
یادداشتهای روزانه آقای نون
یادداشتهای روزانه آقای نون
رتبه: 8088
1.1

#ولتجار سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 71 ریال #پسهند سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 6500 ریال #مادیرا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 90 ریال #وکار سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 66 ریال #کرازی سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 40 ریال #افق سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1200 ریال #ومعادن سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 360 ریال #شپاس سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 3350 ریال #فروژ سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 12 ریال #وامین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1000 ریال #کاما سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 19 ریال #رافزا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 850 #کصدف سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 205 ریال @MrNdailynotes

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۳۱۸
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار