ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام دشیمی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2213124
،کانال تحلیلی پارسیس

#دارویی (3) #ماهانه #فصلی ❇️ درآمد بهار 1403 به بهار 1402 ➖ #دپارس فروش 327میلیارد تومانی : رشد 2% ➖ #دلقما فروش 202میلیارد تومانی : افت -32% ➖ #دکوثر فروش 455میلیارد تومانی : رشد 35% ➖ #دجابر فروش 364میلیارد تومانی : افت -10% ➖ #دشیمی فروش 229میلیارد تومانی : افت -41% ➖ #داسوه فروش 177میلیارد تومانی : افت -32% ➖ #دزهراوی فروش 179میلیارد تومانی : رشد 61% ➖ #دکپسول فروش 237میلیارد تومانی : رشد 29% ➖ #دسانکو فروش 150میلیارد تومانی : افت 0% ✔️ کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۳٬۹۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار