ورود/ثبت‌نام

تحلیل 𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز درباره سهام حآفرین در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2212898

بررسی روند سهام گروه حمل‌ونقل #حکشتی حمایت 860، مقاومت 900 #حسینا حمایت 4000، مقاومت 5200 #حتاید حمایت 590، مقاومت 615 #حگهر حمایت 410، مقاومت 450 #حفارس حمایت 180، مقاومت 230 #توریل حمایت 450، مقاومت 500 #حپترو‌ حمایت 2400، مقاومت 3100 #حآسا حمایت 650، مقاومت 750 #حسیر حمایت 1200، مقاومت 1300 #حپارسا حمایت 620، مقاومت 680 #حآفرین حمایت 115، مقاومت 140 #حتوکا حمایت 230، مقاومت 290 #حبندر حمایت 1100، مقاومت 1300 #حریل حمایت 170، مقاومت 200 #حپرتو حمایت 550، مقاومت 600 #حگردش حمایت 220، مقاومت 270 #حشکوه حمایت 170، مقاومت 200

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۲۴۹
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار