ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام سفانو در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2212813
،کانال تحلیلی پارسیس

#سیمان (3) #ماهانه #فصلی ❇️ درآمد بهار 1403 به بهار 1402 ➖ #سفانو فروش 339میلیارد تومانی : رشد 1% ➖ #سکرما فروش 271میلیارد تومانی : رشد 6% ➖ #سشمال فروش202میلیارد تومانی : رشد 12% ➖ #سیلام فروش272میلیارد تومانی : رشد 44% ➖ #سغرب فروش270میلیارد تومانی : رشد 18% ➖ #سدور فروش166میلیارد تومانی : افت -26% ➖ #ساراب فروش242میلیارد تومانی : رشد 23% ➖ #سصفها فروش191میلیارد تومانی : افت -38% ✔️ کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶۹٬۹۶۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار