ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام فلوله در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹

https://sahmeto.com/message/2212379

#افزایش_سرمایه @BourseUniversity #بورس پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 31 درصدی از انباشته #فزر اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 80 درصدی از انباشته #کربن اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 2785 درصدی از آورده و مطالبات دانشگاه بورس #فلوله آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه 23 درصدی از انباشته در تاریخ 1403/04/30 03_04_19 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۸۴۸
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار