ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورس 888 درباره سهام لپارس در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹

https://sahmeto.com/message/2203651
بورس 888
بورس 888
رتبه: 975
3.0

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_12_ماهه #لپارس_1402 کارخانجات پارس الکتریک(#لپارس) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) سال مالی منتهی به 1402/12/29 زمان انتشار 1403/04/19 17:37:01 ✅ افزایش 143 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 903,343 میلیون ریال به مبلغ 2,195,485 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 605 درصدی سود ناخالص 12 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 111,740 میلیون ریال به مبلغ 787,939 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 155 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 533562 میلیون ریال به مبلغ 1358053 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 154 درصدی سود خالص 12 ماهه 1402 و تحقق سود 1127 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 443359 میلیون ریال به مبلغ 1126606 میلیون ریال رسیده است) ✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 59.07% به 61.86% افزایش یافته است ✅ حاشیه سود (زیان) خالص از 49.08% به 51.31% افزایش یافته است ✅ افزایش  48 درصدی دارائی ها ⏹ افزایش  17 درصدی بدهی ها ⏹ افزایش 108 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 1,088,383 میلیون ریال به مبلغ 2,264,760 میلیون ریال رسیده است) ⏹ نسبت بدهی از 65.92% به 52.08% کاهش یافته است ⏹ نسبت جاری از 1.41 مرتبه به 1.82 مرتبه افزایش یافته است ✅ بازده دارایی ها از 13.88% به 23.84% افزایش یافته است ✅ بازده حقوق صاحبان سهام از 40.74% به 49.75% افزایش یافته است

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۶٬۶۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار