ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام سصفها در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲

https://sahmeto.com/message/1999787

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فروژ، #کاوه، #فخاس، #وسدید 💢شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #نوری، #شکلر، #شصدف، #شپلی 💢صندوق: #اهرم، #توان، #شتاب، #موج 💢بیمه: #دانا 💢رایانه: #فن_افزار، #پی_پاد 💢اطلاعات:#های_وب 💢بانک: #ونوین 💢حمل‌ونقل: #حسینا، #حآفرین، #حشکوه 💢انبوه‌سازی: #کرمان، #وتوس، #کیسون، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#شهر، #وساپا، #داتام، #وطوبی 💢سیمان:#سدور، #سصفها، #سیدکو 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرا 💢غذایی:#آردینه، #غشهداب، #غگلپا، #غبشهر، #غگل 💢دارویی:#تیپیکو، #برکت، #بیوتیک، #دتولید، #دکوثر 💢قند:#قچار، #قصفها، #قشهد 💢خودرو:#خودرو، #خگستر، #خاور، #ختراک، #ورنا 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢زراعت:#زکوثر، #زشگزا 💢لاستیک: #پاسا 💢کاشی: #کترام 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاذر، #فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کرومیت، #کگل، #کمنگنز ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۵٬۷۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار