ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏹حسین فرحبخش🎯 درباره سهام کدما در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲

https://sahmeto.com/message/1999038
🏹حسین فرحبخش🎯
🏹حسین فرحبخش🎯
رتبه: 1223
2.4

#سود_تقسیمی_مجامع (هفته سوم خرداد) #سرود     5650 ﷼ 75 درصد eps #شبصیر   2110 ﷼ 81 درصد eps #دتوزیع    1950 ﷼ 69 درصد eps #ددام       1500 ﷼ 91 درصد eps #سیستم   1800 ﷼ 99 درصد eps #خپویش  1659 ﷼ 75 درصد eps #کدما         550 ﷼ 23 درصد eps #ولبهمن      110 ﷼ 30 درصد eps #فرابورس    50  ﷼ 14 درصد eps #تمحرکه      21  ﷼ 10 درصد eps @Boursefarahbakhsh

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵۸٬۱۴۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار