ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام وامیر در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲

https://sahmeto.com/message/1998381

#افزایش_سرمایه @BourseUniversity #دیران پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 33 درصدی از آورده و مطالبات #سشرق پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 88 درصدی از انباشته #وامیر اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 7400 درصدی از انباشته BourseUniversity #سبهان اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 3600 درصدی از انباشته و تجدید #وبصادر دعوت به مجمع افزایش سرمایه در تاریخ 1403/03/30 #زفکا دعوت به مجمع افزایش سرمایه 709 درصدی از تجدید در تاریخ 1403/04/02 #شساخت ثبت افزایش سرمایه 198 درصدی از آورده و مطالبات #اتکام ثبت افزایش سرمایه 55 درصدی از انباشته و آورده و مطالبات 03_03_21 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۲۲٬۹۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار