ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام ولبهمن در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱

https://sahmeto.com/message/1991006

#سود_تقسیمی_مجامع (هفته سوم خرداد) @BourseUniversity #سرود 5650 ﷼ 75 درصد eps #شبصیر 2110 ﷼ 81 درصد eps #دتوزیع 1950 ﷼ 69 درصد eps #ددام 1500 ﷼ 91 درصد eps #سیستم 1800 ﷼ 99 درصد eps #خپویش 1659 ﷼ 75 درصد eps #کدما 550 ﷼ 23 درصد eps #ولبهمن 110 ﷼ 30 درصد eps #فرابورس 50 ﷼ 14 درصد eps #تمحرکه 21 ﷼ 10 درصد eps 03_03_21 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۳۸
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار