ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام اتوآگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱

https://sahmeto.com/message/1989845

"تا ساعت 11:22: تا این لحظه ارزش معاملات خرد 2040 میلیارد تومان می باشد. همچنین در نماد #اهرم 74 میلیون برگه به ارزش 151 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 3.9 درصد است. در نماد #موج 73 میلیون برگه به ارزش 86 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 3.7 درصد است. در نماد #توان 44 میلیون برگه به ارزش 80 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 4 درصد است. در نماد #جهش 54 میلیون برگه به ارزش 53 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 3.9 درصد است. در نماد #اتوآگاه 49 میلیون برگه به ارزش 44 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 2.9 درصد است. کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۹٬۰۱۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار