ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی کارگزاری فیروزه آسیا درباره سهام آسیاتک در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1981462
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
رتبه: 1085
2.3
،بنیادی،کارگزاری فیروزه آسیا

آسیاتک 🔴 در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰,۹۳۹,۲۹۵ میلیون ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱% و بهای تمام شده نیز ۴۷% افزایش یافته است. عمده وزن بهای تمام شده را هزینه‌های عملیاتی مستقیم تشکیل می‌دهند که در سال گذشته عمدتاً بابت افزایش مصرف پهنای باند به نسبت افزایش درآمد ADSL و افزایش هزینه‌های ترافیک به دلیل افزایش مصرف کاربران از محتوای داخلی بوده است. در نتیجه‌ی افزایش بیشتر درآمدهای عملیاتی به نسبت بهای تمام شده باعث شده سود ناخالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان 84% رشد پیدا کند و حاشیه سود ناخالص از ۳۵% در سال ۱۴۰۱ به حدود 41% در سال ۱۴۰۲ برسد. از دیگر نکات قابل توجه صورت‌های مالی این شرکت کاهش ۴۶% هزینه‌های مالی و شناسایی ۱۰,۰۵۶ میلیون ریال درآمد از محل پوشش خانوار فیبر نوری می‌باشد. ادامه دارد...

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶۷۱
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار