ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام وپخش در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1979809
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1182
3.2

خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۱۴۰۳ : 1 - #خکرمان 2 - #حسیر 3 - #صبا 4 - #سیتا 5 - #پارس 6 - #زفکا 7 - #تاصیکو 8 - #وپست 9 - #شپدیس 10 - #وشهر 11 - #جم 12 - #شراز 13 - #آتیمس 14 - #شاخص_ارکان_و_نهادهای_مالی 15 - #کاردان 16 - #کاریس 17 - #ضمان 18 - #ارزش_مسکن 19 - #برلیان 20 - #داریوش 21 - #ثمین 22 - #تاراز 23 - #هم_وزن 24 - #مروارید 25 - #درسا 26 - #بهیر 27 - #فرود 28 - #وکغدیر 29 - #نیان 30 - #کیمیاتک 31 - #ددانا 32 - #فجهان 33 - #ذوب 34 - #فروس 35 - #فسرب 36 - #لسرما 37 - #شیران 38 - #غمهرا 39 - #شملی 40 - #قپیرا 41 - #ونفت 42 - #ساربیل 43 - #کرماشا 44 - #شبهرن 45 - #قلرست 46 - #وبشهر 47 - #وسپه 48 - #شرنگی 49 - #شپاکسا 50 - #دجابر 51 - #داسوه 52 - #وپخش 53 - #دپارس 54 - #غچین 55 - #کپشیر 56 - #فنوال 57 - #فلوله 58 - #سشمال 59 - #سصوفی 60 - #بموتو 61 - #سمازن 62 - #ساروم 63 - #سیمانو 64 - #تیپیکو 65 - #کگل 66 - #وبصادر 67 - #تکنو 68 - #البرز 69 - #شبریز 70 - #پارتا 71 - #وسبحان 72 - #شسپا 73 - #غشان 74 - #وبهمن 75 - #سغدیر 76 - #مبین 77 - #سهگمت 78 - #کچاد 79 - #وسینا 80 - #سیلام 81 - #دشیمی 82 - #بنیرو 83 - #وپاسار 84 - #سفانو 85 - #تاپیکو 86 - #وخارزم

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۶۶
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار