ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام سیستم در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1979617

مجامع شرکتها: #سرود در مجمع عادی ۵۶۵۰ ریال (از ۷۵۲۳ ریال) تقسیم نمود. #سیستم در مجمع عادی ۱۸۰۰ ریال (از ۱۸۱۷ ریال) تقسیم نمود. #دتوزیع در مجمع عادی ۱۹۵۰ ریال (از ۲۸۰۹ ریال) تقسیم نمود. #ولبهمن در مجمع عادی ۱۱۰ ریال (از ۳۶۵ ریال) تقسیم نمود. #فرابورس در مجمع عادی ۵۰ ریال (از ۳۵۵ ریال) تقسیم نمود.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶۷۱
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار