ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام حآفرین در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1979448

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فخوز، #فصبا، #فباهنر، #هرمز، #فجر ⭕️شیمیایی:#نوری، #بوعلی ⭕️فراکابها: #انرژی،  #کالا ⭕️بیمه: #پارسیان، #دانا ⭕️رایانه: #فن_افزار ⭕️اطلاعات:#های_وب ⭕️بانک: #دی ⭕️حمل‌ونقل: #حفارس، #حآفرین، #حسینا ⭕️انبوه‌سازی: #کرمان، #ثشاهد، #ثاخت، #ثبهساز ⭕️سرمایه‌گذاری:#شهر، #وساپا، #داتام، #وهامون ⭕️سیمان:#سیدکو، #سشرق، #سبزوا ⭕️سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #ساذری، #کسرا، #کفپارس ⭕️غذایی:#غگل، #غویتا، #غشهداب ⭕️دارویی:#برکت، #دکوثر، #بیوتیک ⭕️قند:#قشهد، #قپیرا، #قصفها ⭕️خودرو:#خپارس، #خگستر، #ختوقا، #ورنا ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم ⭕️لاستیک: #پتایر ⭕️نفت: #شتران ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک ⭕️محصولات‌کاغذی: #چکاپا ⭕️زراعت:#سیمرغ، #زشگزا ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#ومعاد 〰〰〰〰〰〰〰〰 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/20

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۹۰۳
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار