ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام قپیرا در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1979269

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فخوز، #فصبا، #فباهنر، #هرمز، #فجر 💢شیمیایی:#نوری، #بوعلی 💢فراکابها: #انرژی، #کالا 💢بیمه: #پارسیان، #دانا 💢رایانه: #فن_افزار 💢اطلاعات:#های_وب 💢بانک: #دی 💢حمل‌ونقل: #حفارس، #حآفرین، #حسینا 💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثشاهد، #ثاخت، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#شهر، #وساپا، #داتام، #وهامون 💢سیمان:#سیدکو، #سشرق، #سبزوا 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #ساذری، #کسرا، #کفپارس 💢غذایی:#غگل، #غویتا، #غشهداب 💢دارویی:#برکت، #دکوثر، #بیوتیک 💢قند:#قشهد، #قپیرا، #قصفها 💢خودرو:#خپارس، #خگستر، #ختوقا، #ورنا 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت: #شتران 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢محصولات‌کاغذی: #چکاپا 💢زراعت:#سیمرغ، #زشگزا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#ومعادن ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸٬۶۶۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار