ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام دجابر در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۵

https://sahmeto.com/message/1949419
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1092
2.4

❇️ عملکرد ماهانه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 1402 ➖ #دروز فروش  44میلیارد تومانی  : افت -41% ➖ #درهآور فروش  141میلیارد تومانی  : رشد 83% ➖ #دتولید فروش  40میلیارد تومانی  : رشد 9% ➖ #دیران فروش  54میلیارد تومانی  : رشد 13% ➖ #دبالک فروش  58میلیارد تومانی  : افت -7% ➖ #کی بی سی فروش  9میلیارد تومانی  : افت -81% ➖ #داوه فروش  23میلیارد تومانی  : رشد 88% ➖ #دپارس فروش  114میلیارد تومانی  : افت -1% ➖ #دلقما فروش  75میلیارد تومانی  : افت -24% ➖ #دکوثر فروش  161میلیارد تومانی  : رشد 96% ➖ #دجابر فروش  109میلیارد تومانی  : افت -23% ➖ #دشیمی فروش  48میلیارد تومانی  : افت -68% ➖ #داسوه فروش  66میلیارد تومانی  : افت -29% ➖ #دزهراوی فروش  60میلیارد تومانی  : رشد 15% ➖ #دکپسول فروش  84میلیارد تومانی  : رشد 26% ➖ #دسانکو فروش  50میلیارد تومانی  : افت -17%

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار