ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام دجابر در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۴

https://sahmeto.com/message/1947305
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1000
1.5

❇️ عملکرد ماهانه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 1402 ➖ #دروز فروش 44میلیارد تومانی : افت -41% ➖ #درهآور فروش 141میلیارد تومانی : رشد 83% ➖ #دتولید فروش 40میلیارد تومانی : رشد 9% ➖ #دیران فروش 54میلیارد تومانی : رشد 13% ➖ #دبالک فروش 58میلیارد تومانی : افت -7% ➖ #کی بی سی فروش 9میلیارد تومانی : افت -81% ➖ #داوه فروش 23میلیارد تومانی : رشد 88% ➖ #دپارس فروش 114میلیارد تومانی : افت -1% ➖ #دلقما فروش 75میلیارد تومانی : افت -24% ➖ #دکوثر فروش 161میلیارد تومانی : رشد 96% ➖ #دجابر فروش 109میلیارد تومانی : افت -23% ➖ #دشیمی فروش 48میلیارد تومانی : افت -68% ➖ #داسوه فروش 66میلیارد تومانی : افت -29% ➖ #دزهراوی فروش 60میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #دکپسول فروش 84میلیارد تومانی : رشد 26% ➖ #دسانکو فروش 50میلیارد تومانی : افت -17%

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱٬۳۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار