ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام ولپارس در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۲

https://sahmeto.com/message/1934810
،کانال تحلیلی پارسیس

#لیزینگ ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 1402 ➖ #ولساپا فروش 120میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #ولبهمن فروش 82میلیارد تومانی : رشد 141% ➖ #ولملت فروش 11میلیارد تومانی : رشد 30% ➖ #ولپارس فروش 25میلیارد تومانی : رشد 30% ➖ #ولصنم فروش 31میلیارد تومانی : افت -8% ➖ #وایران فروش 14میلیارد تومانی : رشد 28% ➖ #ولکار فروش 30میلیارد تومانی : رشد 153% ➖ #ولشرق فروش 0میلیارد تومانی : افت -93% ➖ #ولغدر فروش 13میلیارد تومانی : رشد 162% ➖ #ولیز فروش 20میلیارد تومانی : رشد 1844% ✔️ کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۰۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار