ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام فلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹

https://sahmeto.com/message/1913852
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1001
1.5

خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۹ / ۳ / ۱۴۰۳ : 1 - #شصدف (چکش) 2 - #دکپسول (چکش و مرد به دار آویخته) 3 - #داوه (هارامی نزولی و دوجی) 4 - #فولاژ (چکش) 5 - #ثرود (دوجی و چکش معکوس) 6 - #ثنام (چکش) 7 - #آبادا (چکش) 8 - #رکیش (چکش و مرد به دار آویخته و ستاره) 9 - #وآفری (اینگالف صعودی) 10 - #شرانل (اینگالف صعودی) 11 - #وامین (هارامی صعودی) 12 - #امین (چکش) 13 - #پادا (اینگالف صعودی) 14 - #غدانه (چکش) 15 - #شاخص_رایانه (اینگالف صعودی) 16 - #شتهران (هارامی صعودی) 17 - #فلامی (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 18 - #سخزر (چکش و مرد به دار آویخته) 19 - #سغدیر (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 20 - #بکاب (چکش) 21 - #مبین (هارامی نزولی و دوجی و چکش معکوس) 22 - #تکشا (چکش) 23 - #کنور (اینگالف صعودی) 24 - #وارس (دوجی سنجاقک و چکش) 25 - #حگهر (اینگالف صعودی) 26 - #وسپهر (الگوی پییرسینگ)

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۷۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار