ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام غشهداب در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸

https://sahmeto.com/message/1905158

🔻بیشترین ریزش 20 روزه راندوم⤵️ بالای 30%👇 #ثنوسا #فگستر #خلنت #کسرام #وثنو #غپآذر  #ثعتما #کارام  #خاهن #خوساز بین 25% &  30% 👇 #فاذر    #کساپا #سدبیر #پخش #داوه #خکمک #وبرق  #سلار  #خوساز #غپاک #کطبس #وگستر #رافزا #غگلستا #سدبیر #کی بی سی #واعتبار  #غشهداب #دبالک #آ_س_پ      #شفارا    #حافرین #فاذر بین 20% & 25%👇  ( 59 نماد ) #خمحرکه #اخابر #چکاپا #فاراک ....... بین 15% & 20% 👇( 162 نماد ) #ثشاهد #وبملت #خساپا #برکت #کالا... تقریبا نصف نمادها معادل سود یکسال بانک در 20 روز سرمایه اشان را از دست دادند و کلیت نمادها باید میانگین 25% رشد کنند تا برگردیم اول اردیبهشت ماه ... امان از نزول پرستان اوراق فروش...

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۷۳۲
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار