ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی فیلتر نویسی دانشگاه بورس درباره سهام غشهد در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰

https://sahmeto.com/message/1843339
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 1127
3.3

#ذوب در 12ماهه  68 ریال  زیان محقق کرده است  در 6ماهه  سود عملیاتی داشته و 4063 میلیارد ریال بوده و در نهایت  به زیان 4794 میلیارد ریالی رسیده که هزینه های مالی 11641 میلیارد ریالی در این موضوع موثر بوده در9ماهه نیز همان سود عملیاتی زیان 9335 میلیارد ریالی بود و با  18818 میلیارد ریال هزینه مالی زیان  23161 میلیاردریالی را رقم زد  ... در 12ماهه  سود عملیاتی به  27902 میلیارد ریال زیان  رسید و هزینه مالی هم  اضافه شد و در نهایت  45083 میلیارد ریال  زیان کرد #فولاد  12ماهه داد که بخشی از سود غیرعملیاتی و هنوز محقق نشده و اضافه می شود  سهم  12ماهه 735 ریال محقق کرده است  در ۳ماهه به سود عملیاتی ۲۷۰۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده و ۶۸۸۲۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد در ۳ماهه ۲۶۷۴۱۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد در 6ماهه سود عملیاتی 512857 میلیارد ریال بود و سود غیرعملیاتی 98816 میلیارد ریال شد و به کمک او امد و در نهایت  524473 میلیارد ریال سود خالص دارد  در9ماهه  سود عملیاتی 693602 و سود خالص 658617 میلیارد ریال بود در 12ماهه  سود عملیاتی رشد خاصی نداشت و 788008 میلیاردریال بود و در سود خالص به 793737 میلیارد ریال رسید  . #شاوان در 12ماهه به سود  3793 ریالی رسیده است  در 9ماهه به سود 2406 ریالی رسیده است .   6ماهه  حسابرسی شده  1818 ریال سود محقق کرده بود #شبریز پیش از این 9ماهه به  1603 ریال  رسیده  است و با ابلاغیه جدید سود هرسهم ۹ماهه ۱۲۳۴ ریال شده  حالا در 12ماهه  2045 ریال سود شناسایی کرده است  که البته بخشی از سود غیرعملیاتی است که در 12ماهه  شناسایی می شود. #وگستر در 12ماهه  235 ریال  سود محقق کرده است #خاذین در 12ماهه به سود  4 ریالی رسیده است !!! مثل سال قبل #خکمک   در9ماهه  با  بیش از 1هزار میلیارد تومان فروش کمتر از 3 میلیارد تومان سود در 9ماهه داشت و 7 ریال محقق کرد در 12ماهه این عدد به  103 ریال رسید و پیشرفت کرد لی رشد خاصی نسبت به مدت مشابه  قبل ندارد #غپونه در 12ماهه به سود 409 ریالی رسیده است #خزر راباید با  سود  زیرمجموعه ها دید . در 12ماهه به سود 454 ریالی رسیده است در 6ماهه 980 میلیاردریال سود عملیاتی و 1382 میلیارد ریال سود خالص دارد که سود غیرعملیاتی به این پوشش سود کمک کرده است در9ماهه  سود عملیاتی 1316 و سود خالص 1654 میلیارد ریال بود در 12ماهه  سود عملیاتی 1931 و با کمک سود غیرعملیاتی به عدد 2240 میلیارد ریالی رسیده است #غبهنوش هم عقب گرد داشت  در 6ماهه به سود 7120 ریالی رسید و البته  باید گفت که معمولا فصلی عمل میکند ولی عجیب است 9ماهه این سود  6777 ریال  شد  و 12ماهه 3156 ریال بود در هر صورت 6ماهه  3632 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2563 میلیارد ریال سود خالص دارد در9ماهه  سود عملیاتی 3982 و سود خالص 2439 میلیارد ریال بود در 12ماهه  سود عملیاتی 4376 و در نهایت  رشد چشم گیر هزینه های مالی سود  را خورد و به عدد 1136 میلیارد ریالی رسیده است #تکشا در گزارش 12ماهه به سود  592 ریالی رسیده است #فروژ با سرمایه قدیم  به سود 2281 ریال  رسیده که جالب است افت 50% را نسبت به مدت مشابه دارد #حگهر با سرمایه جدید در 12ماهه 669 ریال سود محقق کرده است  در 6ماهه  سود عملیاتی 4220 و سود خالص 3471 میلیارد ریال است در9ماهه  سود عملیاتی با رشد 7368 و سود خالص 5779 میلیارد ریال  بوده است در 12ماهه  سود عملیاتی  7147 و سود خالص 7046 میلیارد ریال بود و رشد داشت  خیلی در حوزه عملیاتی خوب نبود ولی بد هم نبود تیسا کیش از زیرمجموعه های #ثاخت در 6 ماهه به سود 1852 میلیارد ریالی رسیده که 50% از کل سال  قبل بیشتر است #خمحور  همیشه  12ماهه بهتر می شود و این  بار 246 ریال محقق کرد  9ماهه 65 و  6ماهه 97 ریال و 3ماهه به سود 21 ریالی رسیده در 6ماهه  سود عملیاتی به 622 و سود خالص 575 میلیرد یال بود در9ماهه سود عملیاتی با افت 592 و سود خالص 413 میلیارد ریال بود در 12ماهه  سود عملیاتی 1867  سو خالص 1558  میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی داشت #کگاز در 3ماهه به سود 711 ریالی رسیده  و 6ماهه با رشد خوب 1743 ریال و 9ماهه  2908 ریال شده است در 12ماهه این عدد به 3188 ریال رسید و او هم پیشرفت خاصی نداشت  در 3ماهه  464 میلیارد ریال سود عملیاتی و 604 میلیارد ریال سود خالص داشت  در 6ماهه 1412 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1481 میلیارد ریال سود خالص دارد  در 9ماهه  سود عملیاتی 2715 و سود خالص 2472 میلیارد ریال است در 12ماهه  سود عملیاتی 2719 و سود خالص 2710  میلیارد ریال است #غشهد در 12ماهه به سود 521 ریالی رسیده است .

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۰۴۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار