ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام کترام در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸

https://sahmeto.com/message/1784912
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1094
2.5

ورود پول هوشمند 💰 #رافزا #ثامان #ثجوان #کیسون #اتکام #حپترو #وآوا #وپویا #وتوسم #وطوبی #وصنعت #کابگن #سکارون #کلوند #بالاس #شرنگی #شصدف #کیمیاتک #دامین #غفارس #غدانه #خشرق #بسویچ #فگستر #وسدید #کویر #پلاست #نمرینو #کروی #حفاری #کشرق خروج پول هوشمند 💸 #رانفور #تاپکیش #پارسیان #واعتبار #سدشت #سبجنو #کترام #آریا #شاملا #شکام #شلعاب #شپلی #دعبید #غبهار #غشاذر #غپاک #غناب #قشرین #خلنت #فایرا #ذوب #پلوله #شرانل #شسپا #کچاد کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #ودی #حخزر #گنگین #سخوز #سرود #سمتاز #ساروم #سیدکو #سپاها #سشرق #سدور #سیتا #ستران #نوری #آریا #پاکشو #شکام #دعبید #والبر #فایرا #فباهنر #شرانل کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #توسن #گوهران #وسکاب #جم_پیلن #کیمیاتک #دالبر #خبنیان #وتوکا تیک صعودی ✅ #ثجوان تیک نزولی‼️ #خفولا #فن_آوا #بپاس #وآفری #رفاه #افق #غشوکو #بفجر #مبین #قپیرا #قمرو #لپیام #فبستم #فروسیل #شنفت ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۸۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار