ورود/ثبت‌نام

تحلیل mohammad_razi درباره نماد OAX : توصیه به خرید (۱۴۰۱/۴/۵)

https://sahmeto.com/message/1536822
mohammad_razi
mohammad_razi
رتبه: 1660

oax امتیاز خرید=0.00000181 نقطه فروش=0.00000340 ................................................ ................................................ ................................................ .............

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۴۰۷۲۸
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار