تسجيل الدخول/التسجيل

أفضل تریدرها

با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصت‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

مرشح
الاسم
المصدر
1
i_15186شركت بانك گردشگري-سهامي عام-refrence
861.7%
986.9%
-6.7%
2
g_1235182027✍بورس پلاس +
نیاز به اشتراک دارد
refrence
36.6%
36.6%
0%
3
s_rezam1412536شاگرد آخر کلاس
نیاز به اشتراک دارد
refrence
22.9%
22.6%
0%
4
i_19857شركت سرمايه گذاري پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -
نیاز به اشتراک دارد
refrence
31.4%
11.6%
8.1%
5
g_1010473396بورس ایران با دکتر وحید کشمیری پور
نیاز به اشتراک دارد
refrence
24.2%
22.3%
0%
6
g_1236561057بورس 888refrence
26%
14.7%
-0.8%
7
g_1449974874SIGNAL....refrence
42.3%
10.7%
0%
8
i_16725FIN Gif Spcrefrence
22.7%
12.5%
3.5%
9
g_1384988132پایگاه قهرمانی بورسrefrence
28.9%
4.8%
2.2%
10
i_22914شركت بين المللي پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خrefrence
38.6%
-1.4%
-1.7%
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

أفضل الأسهم
الأفضل
قائمة المراقبة