ورود/ثبت‌نام

مثقالمثقال

صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه

بورسی
شرکت کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام مثقال وجود دارد،

خرید
فروش

نماد مثقال خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز مثقال:
مثقال،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #مثقال 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/4 ⌚ 13:32:10 🔖 22,060 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.54 تابلو  به ارزش کل 6,503,927,740 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 162
2.4
صندوقهای طلای کانال بورس_تکنیک همگی مثبت وسرسبز هستن #کهربا #نفیس#مثقال#زرفام🌴🍀🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از مثقال بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.069 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 13.62 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.011 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 13.61 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 38.8 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از مثقال گرفته است؟

3 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از مثقال گرفته اند.
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
663
رتبه تریدر
0.73%
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
663
رتبه تریدر
0.68%
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/28 به فروش رساند و درحال حاضر 38.85 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/27 به فروش رساند و درحال حاضر 38.86 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان آگاه -سهامي خاص - 0.200 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 3.18 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان آگاه -سهامي خاص - 0.135 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/28 به فروش رساند و درحال حاضر 3.2 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
مثقال،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #مثقال 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/29 ⌚ 14:52:36 🔖 21,818 #خرید 2 کد حقیقی  درمنفی -0.68 تابلو  به ارزش کل 4,586,601,778 ریال سرانه خرید هر کد 2,293,311,798 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.005 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 13.61 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/24 به فروش رساند و درحال حاضر 38.87 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.064 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 13.61 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.600 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 38.89 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
رتبه: 318
3.3
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص- 0.200 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/21 به فروش رساند و درحال حاضر 3.21 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آگه پردازان هوشمند-سهامي خاص - 2.255 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 6.38 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.200 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/17 به فروش رساند و درحال حاضر 38.95 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
رتبه: 318
3.3
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص- 0.762 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/16 به فروش رساند و درحال حاضر 3.23 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص-
رتبه: 318
3.3
شركت سبدگردان آگاه-سهامي خاص- 0.471 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/14 به فروش رساند و درحال حاضر 3.31 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه
رتبه: 322
2.9
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه 0.023 میلیون سهم #مثقال در تاریخ 1402/08/10 خریداری کرد و درحال حاضر 13.6 درصد از سهام #مثقال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها