ورود/ثبت‌نام

سحرخیزسحرخیز

صندوق س. گروه زعفران سحرخيز

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام سحرخیز وجود دارد،

خرید
فروش

نماد سحرخیز خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سحرخیز:
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.488 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 8.97 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.999 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 8.48 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سحرخیز بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.359 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 7.48 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 35.02 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 2.155 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/27 به فروش رساند و درحال حاضر 7.12 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از سحرخیز گرفته است؟

5 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از سحرخیز گرفته اند.
FARHAD3000
238
رتبه تریدر
5.69%
Atabayki
888
رتبه تریدر
5.61%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.538 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 9.28 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 1.349 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 8.74 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.106 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 7.39 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت -سهامي عام 0.485 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 1.46 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.938 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 7.29 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.292 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/16 خریداری کرد و درحال حاضر 6.35 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.363 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 6.06 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت -سهامي عام 1.001 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/17 به فروش رساند و درحال حاضر 1.94 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.582 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/14 خریداری کرد و درحال حاضر 5.69 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.688 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/13 به فروش رساند و درحال حاضر 5.11 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
كارگزاري تدبيرگران فردا-سهامي خاص - 0.021 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/13 به فروش رساند و درحال حاضر 1.29 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.263 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/09 خریداری کرد و درحال حاضر 6.57 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.773 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/10 به فروش رساند و درحال حاضر 5.8 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .تدبيرگران فردا 0.581 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/07 به فروش رساند و درحال حاضر 6.05 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #سحرخیز در تاریخ 1402/08/06 خریداری کرد و درحال حاضر 32.02 درصد از سهام #سحرخیز را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها