ورود/ثبت‌نام

نهالنهال

صندوق س. طلاي سرخ نوويرا

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام نهال وجود دارد،

خرید
فروش

نماد نهال خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز نهال:
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .گسترش نوويرا 0.094 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 2.46 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.500 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 61.38 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از نهال بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 60.66 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 60.38 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .گسترش نوويرا 1.326 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 2.08 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از نهال گرفته است؟

10 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از نهال گرفته اند.
Atabayki
888
رتبه تریدر
16.25%
shayanshawn
768
رتبه تریدر
7.82%
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گسترش نوويرا 0.311 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/28 به فروش رساند و درحال حاضر 2.44 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري اعتبارايران-سهامي عام- 2.655 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 1.49 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري اعتبارايران-سهامي عام- 2.105 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/29 به فروش رساند و درحال حاضر 2.25 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نهال،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #نهال 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/1 ⌚ 12:39:10 🔖 21,809 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.37 تابلو  به ارزش کل 8,729,052,250 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
نهال،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #نهال 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 12:16:00 🔖 21,693 #خرید 1 کد حقیقی  درمنفی -0.78 تابلو  به ارزش کل 4,339,684,650 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نهال،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #نهال 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/30 ⌚ 12:02:24 🔖 21,694 #خرید 1 کد حقیقی  درمنفی -0.77 تابلو  به ارزش کل 4,353,985,800 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .گسترش نوويرا 0.845 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 2.52 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گسترش نوويرا 0.658 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 2.28 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .گسترش نوويرا 0.499 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 2.09 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گسترش نوويرا 0.005 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.09 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گسترش نوويرا 0.838 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/21 خریداری کرد و درحال حاضر 1.95 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه كارآفرين
شركت بيمه كارآفرين
رتبه: 482
0.0
شركت بيمه كارآفرين 0.070 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/23 به فروش رساند و درحال حاضر 2.39 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه كارآفرين
شركت بيمه كارآفرين
رتبه: 482
0.0
شركت بيمه كارآفرين 0.123 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/22 به فروش رساند و درحال حاضر 2.41 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه كارآفرين
شركت بيمه كارآفرين
رتبه: 482
0.0
شركت بيمه كارآفرين 0.117 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 2.44 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گسترش نوويرا 1.247 میلیون سهم #نهال در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 1.71 درصد از سهام #نهال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها