ورود/ثبت‌نام

نابناب

صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام ناب وجود دارد،

خرید
فروش

نماد ناب خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ناب:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.325 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 43.66 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.015 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.87 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ناب بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.200 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 1.86 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.100 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.61 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.نهايت نگر 0.297 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 1.76 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از ناب گرفته است؟

0 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از ناب گرفته اند.
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.170 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/24 به فروش رساند و درحال حاضر 41.99 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/23 به فروش رساند و درحال حاضر 42.08 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.004 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/23 به فروش رساند و درحال حاضر 1.56 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.060 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/22 خریداری کرد و درحال حاضر 1.57 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.074 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.54 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.300 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/22 به فروش رساند و درحال حاضر 42.13 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.نهايت نگر 0.010 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/21 به فروش رساند و درحال حاضر 1.54 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.112 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.5 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.295 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.45 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.463 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.3 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان اميدنهايت نگر-سهامي خاص- 0.100 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 3.02 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.055 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/14 خریداری کرد و درحال حاضر 1.07 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان اميدنهايت نگر-سهامي خاص- 0.242 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/13 خریداری کرد و درحال حاضر 2.97 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.300 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/14 به فروش رساند و درحال حاضر 42.28 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر 0.002 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1402/08/10 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها