ورود/ثبت‌نام

اطلساطلس

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز اطلس:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.850 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 44.298 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
tahlilgar.ir
tahlilgar.ir
رتبه: 291
2.5
فروشاطلس،تکنیکال،tahlilgar.ir
#اطلس کندل امروز پر قدرت بوده و نشون از شکست حمایت
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۷
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۴۰٬۵۰۰
حد سود:
۳۸٬۰۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از اطلس بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.025 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 44.157 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.025 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/30 خریداری کرد و درحال حاضر 44.154 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.910 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 44.152 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.620 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 44.061 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.540 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 43.999 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.740 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 43.945 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.350 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 43.871 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.300 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 43.836 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.520 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 43.806 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.110 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 43.754 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.280 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 43.743 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.550 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 43.655 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.550 میلیون سهم #اطلس در تاریخ 1402/11/10 خریداری کرد و درحال حاضر 43.655 درصد از سهام #اطلس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها