ورود/ثبت‌نام

پتروداريوشپتروداريوش

آخرین معامله
دنبال کردن
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پتروداريوش:
صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميدايرانيان 0.099 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/30 به فروش رساند و درحال حاضر 2.4 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 2.658 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پتروداريوش بهتر است؟
صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميدايرانيان 0.101 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 2.449 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.300 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/25 به فروش رساند و درحال حاضر 2.827 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.024 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/23 به فروش رساند و درحال حاضر 2.977 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.001 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/21 به فروش رساند و درحال حاضر 2.989 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.096 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/18 به فروش رساند و درحال حاضر 2.99 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.073 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 3.038 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 57.000 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/15 به فروش رساند و درحال حاضر 1.158 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.045 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/14 به فروش رساند و درحال حاضر 3.095 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.220 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/11 به فروش رساند و درحال حاضر 3.668 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.220 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/10 به فروش رساند و درحال حاضر 3.668 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.050 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/08 به فروش رساند و درحال حاضر 3.778 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68910--شرك14909- 0.050 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/07 به فروش رساند و درحال حاضر 3.803 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت خدمات مديريت هامون سپاهان 23.000 میلیون سهم #پتروداريوش در تاریخ 1402/11/04 خریداری کرد و درحال حاضر 15.0 درصد از سهام #پتروداريوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها