ورود/ثبت‌نام
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله

@i_13616

تعداد دنبال کننده:11
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۵/۲۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1284
رتبه بین 8533 تریدر
-9.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8.1%)
قدرت تحلیل
4.9
2753تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #زرفام در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 51.85 درصد از سهام #زرفام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
10 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۸۶
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.800 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1403/03/08 به فروش رساند و درحال حاضر 10.93 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۶۷٬۰۰۵
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.600 میلیون سهم #پتروآگاه در تاریخ 1403/03/07 خریداری کرد و درحال حاضر 77.78 درصد از سهام #پتروآگاه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۳۵۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.114 میلیون سهم #عیار در تاریخ 1403/03/06 به فروش رساند و درحال حاضر 12.64 درصد از سهام #عیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۴٬۷۳۱
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #ناب در تاریخ 1403/03/05 به فروش رساند و درحال حاضر 27.98 درصد از سهام #ناب را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۱۲
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.351 میلیون سهم #پتروآبان در تاریخ 1403/03/02 خریداری کرد و درحال حاضر 16.0 درصد از سهام #پتروآبان را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۴۴۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.134 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1403/02/26 به فروش رساند و درحال حاضر 27.69 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۰۹۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.134 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1403/02/25 به فروش رساند و درحال حاضر 27.69 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۹۹۱
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1403/02/24 به فروش رساند و درحال حاضر 31.43 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۲۸۰
اشتراک گذاری

ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.148 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1403/02/23 به فروش رساند و درحال حاضر 28.59 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۱۰۹
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار