ورود/ثبت‌نام

هوشیارهوشیار

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز هوشیار:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/12/07 به فروش رساند و درحال حاضر 4.63 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك17955--موس07209-
PRXسبد-شرك17955--موس07209-
رتبه: 168
1.3
PRXسبد-شرك17955--موس07209- 0.050 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 20.59 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از هوشیار بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.694 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/12/01 به فروش رساند و درحال حاضر 2.08 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.497 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/30 خریداری کرد و درحال حاضر 2.42 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
سهم چی بخریم؟
سهم چی بخریم؟
رتبه: 634
1.1
📊سهم پیشنهادی امروز 📌نماد: #هوشیار 💵قیمت روز: 10,592 💰هدف قیمتی: - 📝دلایل: داشتن پرتفوی مناسب و کاهش ریسک سبد 📆افق زمانی: میان مدت 🧮سهم از پرتفوی: 10 📍پیشنهاد دهنده: شرکت سبدگردان تصمیم 📌 @cheebekharim
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مدت اعتبار:
180 روز
نقطه ورود:
۱۰٬۵۹۲
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.696 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 2.18 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.420 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 1.83 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/25 به فروش رساند و درحال حاضر 4.53 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه دانش مديريت رادين-سهامي خاص- 5.000 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 7.0 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 8.000 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 6.03 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.001 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 2.55 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
سهم چی بخریم؟
سهم چی بخریم؟
رتبه: 634
1.1
📊سهم پیشنهادی امروز 📌نماد: #هوشیار 💵قیمت روز : 10,618 💰هدف قیمتی: - 📝دلایل: داشتن پرتفوی مناسب و کاهش ریسک سبد 📆افق زمانی: میان مدت 🧮سهم از پرتفوی: 10 درصد 📍پیشنهاد دهنده: شرکت تصمیم 📌 @cheebekharim
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
مدت اعتبار:
180 روز
نقطه ورود:
۱۰٬۶۱۸
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.010 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 2.55 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.001 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 2.55 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 0.002 میلیون سهم #هوشیار در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 2.55 درصد از سهام #هوشیار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها