ورود/ثبت‌نام

پتروماپتروما

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پتروما:
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.000 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/12/07 به فروش رساند و درحال حاضر 12.069 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.299 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/29 به فروش رساند و درحال حاضر 11.929 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پتروما بهتر است؟
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.001 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 12.078 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سپيددماوند 0.006 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 26.746 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.000 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 12.079 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.000 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/21 به فروش رساند و درحال حاضر 12.079 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.000 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 12.079 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.001 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 12.079 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.004 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/16 به فروش رساند و درحال حاضر 12.079 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سپيددماوند 0.047 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 26.743 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سپيددماوند 0.030 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 26.72 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.011 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 12.082 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك63348ذژگنبد/ذژپتروما 0.056 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/04 به فروش رساند و درحال حاضر 12.076 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سپيددماوند 1.191 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 26.705 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سپيددماوند 0.170 میلیون سهم #پتروما در تاریخ 1402/11/02 خریداری کرد و درحال حاضر 26.109 درصد از سهام #پتروما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها