ورود/ثبت‌نام

زیتونزیتون

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز زیتون:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 66.945 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 4.950 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/12/02 به فروش رساند و درحال حاضر 1.065 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از زیتون بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 66.345 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.700 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/24 به فروش رساند و درحال حاضر 66.445 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 66.815 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 6.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 66.415 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.500 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 65.415 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 10.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/11/01 به فروش رساند و درحال حاضر 65.165 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/30 خریداری کرد و درحال حاضر 66.165 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 97
2.3
زیتون،هم افزایان بورس تهران
🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها 📅 27 دی 02 #D1402_10_27 #تکشا/#زفجر/#سمایه/#غشصفا/#فجوش/#قشیر/#وآتوس/#پارسیان/#پردیس/#گپارس/ #آکام/#اکسیر/#بازده/#بمان/#داریک/#زیتون/#سام/#سمان/#سپر/#مانی/#ماهور/#پاداش/#کاج/#گنجینه/
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 7.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/27 به فروش رساند و درحال حاضر 65.965 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/26 خریداری کرد و درحال حاضر 66.665 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بازرگاني مباركه -سهامي خاص - 0.029 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/25 به فروش رساند و درحال حاضر 1.218 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 8.500 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/24 به فروش رساند و درحال حاضر 66.465 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.000 میلیون سهم #زیتون در تاریخ 1402/10/23 به فروش رساند و درحال حاضر 67.315 درصد از سهام #زیتون را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها