ورود/ثبت‌نام

استيلاستيل

آخرین معامله0.81%۱۲٬۵۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
1
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
30%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز استيل:
فیلتر
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.400 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/02/05 خریداری کرد و درحال حاضر 78.722 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
16 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۳۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.900 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/02/04 خریداری کرد و درحال حاضر 78.709 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۶۶۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از استيل بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.580 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 78.645 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۶۶۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 5.000 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/02/01 به فروش رساند و درحال حاضر 78.626 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.400 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 78.793 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۸۶۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.850 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/21 خریداری کرد و درحال حاضر 78.679 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۸۶۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 78.618 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۸۱۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.750 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/19 خریداری کرد و درحال حاضر 78.614 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۷۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.900 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/18 خریداری کرد و درحال حاضر 78.589 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۷۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.185 میلیون سهم #استيل در تاریخ 1403/01/15 خریداری کرد و درحال حاضر 78.526 درصد از سهام #استيل را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۷۹۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها