ورود/ثبت‌نام

دریادریا

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دریا:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 70.31 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.470 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/12/05 به فروش رساند و درحال حاضر 70.29 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دریا بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.800 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 70.337 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.050 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 70.257 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.050 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 70.252 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.140 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 70.247 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.050 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 70.133 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت -سهامي عام 38.700 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 5.07 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.075 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 70.128 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.040 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 70.12 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.850 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 70.124 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.450 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/15 به فروش رساند و درحال حاضر 70.039 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/11 به فروش رساند و درحال حاضر 70.059 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.200 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/10 به فروش رساند و درحال حاضر 70.059 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 14.250 میلیون سهم #دریا در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 70.079 درصد از سهام #دریا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها