#

فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فیروزه

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#فیروزه جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #فیروزه

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#فیروزا #زپارس #قثابت #درهاور #بمیلا #اوان #اسامید #رافزا #کویر #اعتماد #کتوکا #ولیز #چخزر #ثالوند #بنو #حسیر #کفراور #تاصیکو #خفنر #کمند

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K

#خرید_و_فروش_گروهی

#فروش_حقوقی

🔴 👥 نماد #فیروزا بین ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۱:۰۱ تقریبا ۵ میلیون برگه سهم معادل ۱۱.۱ میلیارد تومان توسط ۱ حقوقی به فروش رفت.

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقوقی

#وپاسار #دفارا #کمند #رکیش #بپاس #ثنوسا #اعتماد #پارند #رانفور #امین #ولپارس #وپست #بوعلی #ثاباد #اطلس #وزمین #فیروزه #خموتور #امین_یکم #وبهمن

بیشترین سرانه‌های خرید حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فیروزه

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد