ورود/ثبت‌نام

انارانار

آخرین معامله-4.17%۱۷٬۷۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
83%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز انار:
فیلتر
;;
صندوق سرمايه گذاري تمشك نمادرشد 3.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/26 به فروش رساند و درحال حاضر 3.4 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۵۷۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 78.69 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۵۷۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از انار بهتر است؟
صندوق سرمايه گذاري تمشك نمادرشد 3.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/25 به فروش رساند و درحال حاضر 3.4 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۴۲۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/25 خریداری کرد و درحال حاضر 78.69 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۴۲۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/24 خریداری کرد و درحال حاضر 78.09 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۴۴۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.200 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/23 خریداری کرد و درحال حاضر 77.99 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۶۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/22 خریداری کرد و درحال حاضر 77.15 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۸۶۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري تمشك نمادرشد 1.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/19 به فروش رساند و درحال حاضر 4.0 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۹۸۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.000 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/19 خریداری کرد و درحال حاضر 77.13 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۹۸۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.100 میلیون سهم #انار در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 76.73 درصد از سهام #انار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۱۳۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها