فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شصدفح
🎩VIP1399🎩@vipp_1399
امتیاز:0
دنبال کننده:19.7K

در این لحظات تحرکات مثبتی در گروه #پتروشیمی و #بانکی دیده می شود ،

#آریا و #شصدفح مثبت شدند ، تقاضا برای #زاگرس #شاراک و #پترول زیاد شده،

در گروه بانکی صف #وبملت #وبصادر و #وتجارت در حال کاهش می باشد #وپست مثبت و #وملل صف خرید شد .

آموزش شصدفح
Nabze_bazar84@nabze_bazar84
امتیاز:349
دنبال کننده:600

#شصدفح

هنوز در قیمت های زیر ۱۸۰۰ بسیار ارزنده میباشد.

@nabze_bazar84

آموزش شصدفح
Nabze_bazar84@nabze_bazar84
امتیاز:349
دنبال کننده:600

#شصدفح

حق تقدمی که در قیمت های زیر ۱۸۰۰ تومن به دید ۵ ماهه ارزش خرید بالایی داره

@nabze_bazar84

نمادآخرینپایانیحجمارزش