فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تاپکیشح
امتیاز:0
دنبال کننده:3.4K

#تاپکیش

این شرکت خداوندگار قرارداد و افشای اطلاعات هست

خرید حق تقدم تاپکیش و تبدیل اون به سهم بهترین استراتژی در این مقطع زمانی میتونه باشه

شرکتی که ۱۰۰۰ میلیارد قرارداد داره که در صورت مالی ۶ ماه آینده خودش رو نشون میده

@Emperatorbors

آموزش تاپکیشح
امتیاز:0
دنبال کننده:3.4K

#تاپکیش و #حق تقدم تاپکیش

این ۲ مورد رو حتما در واچ لیست خودتون نگه دارین

@Emperatorbors

نمادآخرینپایانیحجمارزش