#دکپسولح

ح .تولید ژلاتین کپسول ایران

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دکپسولح
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K

#دکپسولح صف خرید شد تو این بازاار از صفر تابلو 😁💪🎯🎯🎯

آموزش دکپسولح
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K

شد +4.96 ازین بهتر میخواهید 😁 #دکپسولح

آموزش دکپسولح
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

#جمع_شدن_صف_فروش

#گرفتن_گارد_صعودی ❗️

#تاصیکو

#غگل

#کالا

#حفاری

#دکپسولح

#وبصادر

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش دکپسولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#شکف #کخاکح #کمینا #سپاس #وایرا #اعتماد #کمند #امین_یکم #اکورد #خاتم #زمگسا #سخند #شسینا #شصدف #رافزا #پارند #حخزر #شکبیر #ورازی #دکپسولح

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دکپسولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#کارین #خچرخش #کمند #پارند #اعتماد #جوین #خاتم #ساذریح #اکورد #غگیلا #بالبر #شگل #کلر #سرود #ورازی #سدشت #امین_یکم #دکپسولح #شتوکا #وسگیلا

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد