#

هجرتح

ح . پخش هجرت

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش هجرتح
امتیاز:539
دنبال کننده:756

#هجرتح

فردا آخرین روز معاملات سهمه

پس از اون تقریبا ۳_۴ ماه بسته میشه

  #آموزشی 

  تحلیل از ما خرید و فروش مسئولیتش با شما

👨‍💻 @semnanbors

👨‍💼 @Baarboood                        ادمین

نمادآخرینپایانیحجمارزش