#

تنوینح

ح . تامین سرمایه نوین

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تنوینح

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#تنوینح جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #تنوینح

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش تنوینح
امتیاز:871
دنبال کننده:11.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #تنوین_ح

💵قیمت روز: 4.299 ریال

💰هدف قیمتی : 6.000 ریال

📝دلایل: وضعیت بنیادی مناسب و فاصله مناسب حق تقدم با سهام

📆افق زمانی: میان مدت

🧮سهم از پرتفوی: 20 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سرمایه گذاری #ارزش پرداز #آریان

📌 @cheebekharim

نمایش بیشتر

آموزش تنوینح
امتیاز:871
دنبال کننده:11.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #تنوین_ح

💵قیمت روز: 4.299 ریال

💰هدف قیمتی : 6.000 ریال

📝دلایل: وضعیت بنیادی مناسب و فاصله مناسب حق تقدم با سهام

📆افق زمانی: میان مدت

🧮سهم از پرتفوی: 20 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سرمایه گذاری #ارزش پرداز #آریان

📌 @cheebekharim

نمایش بیشتر

آموزش تنوینح
امتیاز:871
دنبال کننده:11.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #تنوین_ح

💵قیمت روز: 4.299 ریال

💰هدف قیمتی : 6.000 ریال

📝دلایل: وضعیت بنیادی مناسب و فاصله مناسب حق تقدم با سهام

📆افق زمانی: میان مدت

🧮سهم از پرتفوی: 20 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سرمایه گذاری #ارزش پرداز #آریان

📌 @cheebekharim

نمایش بیشتر

آموزش تنوینح
امتیاز:871
دنبال کننده:11.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #تنوین_ح

💵قیمت روز: 4.299 ریال

💰هدف قیمتی : 6.000 ریال

📝دلایل: وضعیت بنیادی مناسب و فاصله مناسب حق تقدم با سهام

📆افق زمانی: میان مدت

🧮سهم از پرتفوی: 20 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سرمایه گذاری #ارزش پرداز #آریان

📌 @cheebekharim

نمایش بیشتر

آموزش تنوینح
امتیاز:871
دنبال کننده:11.7K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #تنوین_ح

💵قیمت روز: 4.299 ریال

💰هدف قیمتی : 6.000 ریال

📝دلایل: وضعیت بنیادی مناسب و فاصله مناسب حق تقدم با سهام

📆افق زمانی: میان مدت

🧮سهم از پرتفوی: 20 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاور سرمایه گذاری #ارزش پرداز #آریان

📌 @cheebekharim

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تنوینح

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد