فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ثاختح
امتیاز:661
دنبال کننده:61.8K

#ثاخت فردا حق تقدمش تمام میشه

آموزش ثاختح
امتیاز:661
دنبال کننده:61.8K

دو روز دیگه حق تقدم #ثاخت تمام میشه و این نماد بعد از اتمام حق تقدمش شارپی بالا میره منفی های این سهم فقط فرصت خرید هستن

نمادآخرینپایانیحجمارزش